Urzędy Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Dane kontatowe

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Rybnik 44-200, Jankowicka 1
324226095

Rybnik

Rybnik ma niespełna 140 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 148,36 km2. Miasto leży w województwie śląskim, ponadto jest centrum aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Mieści się tu także siedziba władz powiatu rybnickiego, w skład którego sam Rybnik jednak nie wchodzi.

Podstawowe informacje nt. rynku pracy w powiecie rybnickim

Na terenie Rybnika spore znaczenie mają kopalnie, elektrownia oraz fabryka maszyn i urządzeń górniczych. Jest tu też wiele sklepów różnej wielkości, można powiedzieć że „handel kwitnie”. W związku z powyższym ponad 40% osób pracuje w przemyśle bądź budownictwie, a usługami zajmuje się blisko co czwarty aktywny zawodowo mieszkaniec Rybnika. Znikoma liczba osób działa w rolnictwie.

Podstawowe informacje nt. bezrobocia w Rybniku

Na koniec lipca 2018 r. została ogłoszona stopa bezrobocia w Rybniku, wynosząca 3,5%. Nie jest trudno o pracę w tym mieście, tym bardziej że Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zawsze ma sporą liczbę propozycji dla osób bezrobotnych.

Loading map